Dashboard Welzijnsmonitor

Deze pagina biedt een overzicht van de doorlopen methodologie, de studiepopulatie en de resultaten per thema. Elk thema brengt een handig overzicht van de resultaten. De conclusies, specifieke actiepunten en tips bieden inspiratie om in de praktijk aan de slag te gaan.

Methodologie

De Welzijnsmonitor vertrekt vanuit de visie dat psychische gezondheid meer inhoudt dan de aan- of afwezigheid van psychische klachten en stoornissen. De monitor brengt zowel positieve als negatieve indicatoren van psychische gezondheid in kaart.

Studiepopulatie

De studiepopulatie bestaat uit 21,848 studenten.

studiepopulatie
Studiepopulatie Welzijnsmonitor - academiejaar 2022-2023 (Van Hees, Bruffaerts, Vansteenkiste et al., 2023)

Resultaten per thema

Conclusies en actiepunten

  • Er is groeimarge voor vitaliteit
  • Externaliserende/impulsgerelateerde problemen komen meer op de voorgrond
  • Voorbij een ‘klassiek’ middelen- en alcoholbeleid
  • Een (te) beperkt zorggebruik
  • Belang van vroeginterventie en –screening: ook voor de poort van het hoger onderwijs
  • Een vrij gunstig motivatieprofiel, hoge studietevredenheid, én focus op intrinsieke doelen
  • Bevredigde psychologische basisbehoeften en bewustzijn van behoeftevormgeving
  • Universiteiten en hogescholen zijn warme en motiverende omgevingen

Rapporten