Hoe zit het met de studiemotivatie van studenten?

Wist je dat?

Motivatie is een belangrijke factor om vol te houden, je doelen te bereiken en je goed in je vel te voelen. Elke student heeft een mix aan motieven om zich in te spannen voor zijn of haar studies. Je motivatie om je aan een taak te zetten verschilt van moment tot moment en hangt af van diverse factoren, zoals de aard van de leerstof of de motiverende stijl van een docent.

Het ideale motivatieprofiel combineert een hoge mate van zin of ‘goesting’ om te studeren en een lage mate van studiedruk. Hoe meer autonoom, verbonden en competent je je voelt tijdens je studies, hoe beter het gesteld is met je motivatie en welbevinden.

Het globale motivatiepatroon is gunstig:

  • Globaal geven studenten aan gemotiveerd te zijn, al zijn er verschillen in het soort motivatie;
  • Een op de twee studenten 51% rapporteert een hoge autonome motivatie en 46% een matige autonome motivatie;
  • Toch ervaart iets meer dan de helft van de studenten ook een matige 57% gecontroleerde motivatie en vertoont 21% tekenen van een matige demotivatie.

Persoonsgerichte analyses lieten toe om combinaties van deze diverse motivatietypes na te gaan.

Er zijn drie groepen, waarbij groep 3 25% het minst gunstige profiel vertoont. Studenten in deze groep zijn vooral gedemotiveerd. Indien ze dan toch gemotiveerd zijn, is dit vooral vanuit gevoelens van druk.

Conclusies

  • De globale cijfers voor motivatie zijn vrij gunstig: autonome motivatie primeert;
  • Toch rapporteert de helft een matige (51%) en 15% een hoge mate van gecontroleerde motivatie en vertoont ongeveer 21% tekenen van matige of hoge demotivatie;
  • Er zijn drie motivatieprofielen waarbij vooral de ‘povere kwaliteit/demotivatie’ groep (25%) extra zorg vraagt;
  • Oudere studenten vertonen een meer aangepast motivatieprofiel, terwijl vrouwelijke studenten gemotiveerder zijn (zowel autonoom als gecontroleerd) dan mannelijke studenten.