Zoeken studenten (met psychische problemen) vaak hulp? Welke drempels ervaren zij?

Wist je dat?

Studenten beseffen niet altijd dat ze kampen met psychische problemen. Of ze zijn ervan overtuigd dat ze hun problemen zelf kunnen of moeten oplossen. Andere redenen waarom studenten geen hulp zoeken: ze weten niet waar ze terechtkunnen, ze koesteren onjuiste ideeën over wat een behandeling kost, ze hebben schrik voor het stigma dat met het zoeken en krijgen van hulp gepaard gaat, of ze maken zich zorgen over een mogelijke negatieve invloed op hun academische loopbaan.

In het algemeen gaan studenten niet snel in behandeling:
 • suïcidaliteit genereert hogere kans op behandeling 47-71%
 • hoe meer psychische problemen, hoe hogere kans op behandeling; 63% bij 3 of meer stoornissen
 • de unmet need wordt geschat op 55%

De specifieke redenen om géén hulp te zoeken:

 • 56% tot 78% van de studenten ervaart cognitief en praktische drempels.
 • 42% tot 55% van de studenten rapporteert stigma als redenen om geen hulp te zoeken.

Studenten met psychische problemen zijn zich niet ten volle van de problemen:

 • 22% ervaart geen probleem en 24% twijfelt
 • 25% meent dat er een psychisch probleem is en is van plan om er iets aan te doen, 17% pakt het actief aan en 12% geeft aan dat het probleem al is aangepakt

Bereidheid tot behandeling en de ervaren nood om de situatie te veranderen varieert in functie van de klinische outcomes

 • Een lage behandelnood kenmerkt zich bij impulsgerelateerde problemen zoals zelfverwondend gedrag, intermittent explosieve stoornis, eetbuien en alcoholstoornis.
 • De nood stijgt met het aantal problemen: 49% bij één probleem, 65% bij twee en 72% bij drie of meer problemen.
 • De hoogste behandelnood te vinden is bij studenten met een suïcidepoging 85%

Conclusies

 • De unmet need voor studenten in het Vlaamse hoger onderwijs wordt op 55% geschat;
 • De specifieke redenen om geen hulp te zoeken zijn eerder cognitief van aard: 78% van de studenten geeft aan de psychische problemen zelf te willen oplossen;
 • In het algemeen rapporteert maar 56% van de studenten met een psychisch probleem een effectieve nood tot behandeling;
 • Externaliserende gedragingen en problemen zijn geassocieerd zijn met een sterker idee dat er geen probleem is dat behandeling behoeft. Deze klinische groep kent lage behandelcijfers, en heeft ook een lage nood aan behandeling.
 • Op beleidsmatig vlak onderstrepen de bevindingen het belang om structureel in te zetten op verder naar het hulpzoekgedrag van jongeren, alsook om een campagne hieromtrent op te zetten.