Wist je dat?

Zowat een op de drie studenten ervaart emotionele problemen. Die kunnen verschillende vormen aannemen zoals slapeloosheid, angst, depressie of zelfmoordgedachten. Iedereen krijgt vroeg of laat, direct of indirect te maken met een student die het moeilijk heeft. Erover praten is niet altijd eenvoudig: veel studenten met emotionele problemen gaan het gesprek uit de weg en zoeken geen hulp. Het is dan ook belangrijk om alert zijn voor signalen dat het moeilijk gaat.

Ça va? 4 signalen van emotionele problemen van Te Gek?!!

Deze signalen kunnen erop wijzen dat een student het moeilijk heeft:

  • verandering in gedrag: zoals concentratie- of eetproblemen, alcohol- of druggebruik, roekeloos gedrag, gejaagdheid, onrust, opvliegendheid, overbezorgdheid.

  • zich terugtrekken: minder afspreken met vrienden en familie, stiller en meer in zichzelf gekeerd zijn, minder buitenkomen.

  • verandering in emoties: zoals irritatie of boosheid, angst of futloosheid, sneller huilen.

  • zeggen dat het niet (goed) gaat: uitspraken als ‘Ik zie het niet meer zitten.’ of ‘Ik ben op, ik kan niet meer.’ Ook het ontwijken van vragen of antwoorden als ‘Het gaat wel.’ of ‘Ik wil je niet lastigvallen met mijn problemen.’ kunnen een teken zijn dat het niet goed gaat. Online kunnen emoji 😟😕😢😖😧😩😫😭 en hashtags zoals #lonely, #lost, #ikgeefhetop, #heteinde erop wijzen dat een student het moeilijk heeft.

Vertrouw op je buikgevoel

Heb jij de indruk dat er iets scheelt, dan is de kans groot dat dat zo is. Wees zeker alert als de signalen nieuw zijn, duidelijk toenemen of samenhangen met een verlies, een pijnlijke gebeurtenis of een grote verandering. Merk je meerdere signalen op die zich gedurende langere tijd voordoen, dan is de kans groot dat de student hulp nodig heeft.

Praat erover! 3 gouden regels voor een helpend gesprek

  • vraag: Ga in gesprek, benoem de signalen en uit je bezorgdheid. Door open te praten en te vragen kan je samen de ernst van het probleem inschatten. Vermoed je dat iemand zelfdoding overweegt, stel dan ook de vraag: ‘Denk je weleens aan de dood?’ of ‘Denk je aan zelfdoding?’ Het is een misverstand dat die vraag zou aanzetten tot actie.

  • overtuig: Toon begrip voor de gevoelens. Je hoeft niet meteen advies te geven of oplossingen te bieden. Je helpt al heel hard door er te zijn, te luisteren en mee na te denken. Moedig aan om hulp te zoeken en kijk samen waar de student terechtkan.

  • verwijs door: Blijf rolvast, je hoeft het probleem niet zelf op te lossen. Merk op en verwijs door. Is de drempel hoog, bied dan aan om samen een afspraak te maken of om de eerste keer mee te gaan naar de afspraak. Misschien raak je met twee wél de drempel over.

Ted Talk: bezorgd om een student?

Expert professor dr. Ronny Bruffaerts (KU Leuven) vertelt hoe je emotionele problemen en risicosignalen bij studenten kan herkennen.

Hier kun je terecht

Ontdek waar studenten zoal terechtkunnen voor een gesprek of voor dringende hulp.

Aan de slag

Geprikkeld om aan de slag te gaan? In 'Samen Zorgzaam' ontdek je in zes modules concrete tips om signalen van emotionele problemen te herkennen, ze bespreekbaar te maken, en studenten te motiveren om waar nodig hulp te zoeken.

Helpende verhalen

Je bent niet alleen. Kijk maar, zo werden anderen geholpen.