Mijn eigen kleine held,
nu en dan wil ik die zijn.