Ik weet niet hoe ik best contact maak met medestudenten om een activiteit te doen.

Seppe

Wist je dit?

De studententijd is meer dan studeren alleen. Ook contact met medestudenten is belangrijk. Verbondenheid met anderen is een universele psychologische basisbehoefte. Studenten die een goede verbondenheid ervaren met de onderwijsinstelling en hun medestudenten, blijken dubbel zo goed gebufferd te zijn tegen de ontwikkeling van emotionele problemen. Ook op schools vlak presteren ze vaak beter.

De kracht van verbondenheid

Verbondenheid is de behoefte om een warme, hechte band te hebben en te ontwikkelen met anderen. Je voelt verbondenheid als je iets voor iemand betekent of als je bij een groep hoort, je familie, een studentenvereniging of een vriendengroep bijvoorbeeld.

Je kan je verbonden voelen dankzij alledaagse dingen zoals een leuke babbel of het sturen en krijgen van berichtjes. Maar verbondenheid gaat ook over grotere zaken zoals het zorgen voor een zieke ouder of het leveren van een positieve bijdrage aan het klimaat.

Verbondenheid, ook wel connectedness genoemd, is net als autonomie en competentie een universele psychologische basisbehoefte. Bij mensen uit je omgeving terechtkunnen, ook in moeilijke tijden, is belangrijk.

 • Is deze behoefte bevredigd, dan ervaar je een warme, hechte band met anderen. Er wordt voor jou gezorgd en jij kan zorg dragen voor anderen.
 • Studenten die zich verbonden voelen met de hogeschool of universiteit en een goede relatie hebben met docenten en medestudenten, hebben tweemaal minder kans om emotionele problemen te ontwikkelen en presteren vaak ook beter.
 • Is je behoefte aan verbondenheid niet of onvoldoende vervuld, dan voel je je eenzaam en ge├»soleerd. Dat kan een voedingsbodem zijn voor emotionele problemen.

Verbondenheid geeft je het gevoel er niet alleen voor te staan en beschermt je tegen moeilijke momenten. Bovendien geef jij aan anderen datzelfde gevoel. Maar verbondenheid is veel meer dan een gevoel: het gaat ook over deel uitmaken van een groter geheel, van de samenleving, van de hogeschool of universiteit, van de plek waar je woont. Zo krijg jij betekenis in dat grotere geheel.

Positieve relaties en solidariteit

Verbondenheid bestaat uit twee componenten: positieve relaties en solidariteit.

Positieve relaties

Verbondenheid gaat over het kunnen opbouwen en behouden van positieve relaties met andere mensen. Je kan een beroep doen op elkaar. Jij op de ander, en de ander op jou. Denk aan vriendschapsrelaties, partnerrelaties, relaties met je ouders, maar ook relaties met je medestudenten en kotgenoten. Ze bestaan uit vertrouwen, empathie en intimiteit.

De belangrijkste eigenschap van een positieve relatie is dat je anderen, volgens je eigen mogelijkheden, kan steunen en dat jij ook geholpen wordt. Je kan anderen steunen door hen te beschermen of te zorgen dat ze zich beter voelen. Dit gaat om kleine dingen: eens koken voor een vriend, je notities doorgeven aan een medestudent.

Het gaat bij relaties niet over kwantiteit maar over de kwaliteit. Hoe verbonden jij je voelt in je relaties is belangrijker dan de hoeveelheid relaties of contacten die je hebt.

Solidariteit

Verbondenheid gaat ook over engagement tegenover je gemeenschap en het vinden van betekenis in betrokkenheid met je leefomgeving. Hierbij ervaar je eenheid met anderen. Ook het kunnen bijdragen aan de gemeenschap is een deel van verbondenheid.

Je kan je verbonden voelen met een groep waarin je je thuis voelt (bv. je jeugdbeweging, je kotgenoten, je universiteit of hogeschool, je vrienden uit het middelbaar ...). Of ook met een bepaalde cultuur of subcultuur zoals een holebi-/LGBTQ-beweging, een bepaalde politieke stroming, een geloofsovertuiging, de klimaatbeweging.

Je inzetten voor de gemeenschap is belangrijk. Zo is het bewezen dat je positieve gevoelens zoals blijheid, plezier, trots ... krijgt bij het werken als vrijwilliger en bij het helpen van anderen.

Ik kende niemand. Maar vrienden maken ging vlotter dan verwacht. Medestudenten delen algauw dezelfde interesses. Dat zorgt voor een klik. Op de introductiedag vond ik al meteen aansluiting bij een groepje.

Anouk

Tips om nieuwe contacten uit te bouwen

 • Introductiedagen of een startweek zijn fijne momenten om medestudenten te leren kennen.

 • Ga wat vroeger naar de les of blijf wat langer hangen. Dat kan ook bij onlinelessen. Sta open voor het delen van lesmateriaal en werk actief mee aan de voorbereiding van groepsopdrachten.

 • Neem deel aan een WhatsApp- of Facebookgroep van je groep of opleiding.

 • Word peter of meter van eerstejaarsstudenten.

 • Peer- en buddystemen maken je wegwijs in het studentenleven.

 • Studentenvertegenwoordigers, ook wel stuvers genoemd, kunnen een fijn klankbord zijn.

 • Word lid van een studentenvereniging. Dit is een vereniging voor en door studenten die contacten tussen studenten onderling en tussen studenten en oud-studenten stimuleert. Je kan er ook inspiratie opdoen rond studeren en examens.

 • Er bestaan studentensportverenigingen en studentenverenigingen waarvan de werking draait rond een inhoudelijk thema, bijvoorbeeld mentaal welbevinden.

 • Hou je niet van verenigingen? In het hoger onderwijs is er ook een groot, alternatief aanbod aan cultuur, sport en vrijetijdsactiviteiten waar je je sociaal netwerk kan uitbouwen.

 • Hogescholen of universiteiten organiseren ook weleens ontmoetingsavonden of workshops rond bepaalde thema's, soms gericht op specifieke doelgroepen.

 • Leer studenten kennen via speciaal daarvoor ontwikkelde apps (bv. KLIK, Joinby).

Tips om verbondenheid en solidariteit te verhogen

 • Kom buiten en durf contact leggen met anderen. Zoek bewust plekken op waar je nieuwe mensen kan ontmoeten of een gesprek kan aanknopen met een onbekende.

 • Misschien kan je verwaterde relaties nieuw leven inblazen. Stuur een berichtje, bel iemand op, spreek af om elke week iets samen te doen.

 • Stuur eens een positieve boodschap of compliment aan iemand. Aan een vriend(in), een familielid, een medestudent bijvoorbeeld. Toon je dankbaarheid. De ander zal zich gewaardeerd en misschien ook blij verrast of ontroerd voelen. Krijg je zelf een compliment, neem het dan ook aan.

 • Ga aan de slag als vrijwilliger en/of help anderen. Door niet alleen steun te ontvangen van anderen maar ook zelf steun te geven, vergroot je je solidariteit. Je zal je meer betrokken voelen bij mensen en de maatschappij.

Ontmoet studenten

Wil je graag nieuwe mensen ontmoeten of oude bekenden weerzien? Studentenverenigingen en -organisaties organiseren tal van activiteiten voor en door studenten.

Stuur een compliment

Ontdek PepSpace. Een plek vol warme complimenten, peptalk en duwtjes in de rug. Om bij te tanken of door te sturen aan wie het nodig heeft.

Nood aan een luisterend oor?

Ervaar je moeilijkheden in het contact nemen met anderen? Of ervaar je nood aan luisterend oor? Je kan hiervoor een afspraak maken met de studentenbegeleidingsdiensten van je onderwijsinstelling. Zij maken tijd en zoeken mee naar oplossingen op maat van je noden.

Sterker staan: studenten en experten aan het woord

Host Carola praat met student Mathias en met Maarten Vansteenkiste, professor in de ontwikkelingspsychologie (UGent). Thema is het ABC-fundament, de drie psychologische basisbehoeften voor mentaal welzijn.

Meer weten, lezen, horen?

Podcasts