Als woorden te luid zijn
laat dan de stilte maar spreken.