Wist je dat?

Motivatie is een belangrijke drijfveer om vol te houden, je doelen te bereiken en je goed in je vel te voelen. Elke student heeft een mix aan motieven om zich in te spannen voor de studies. Je studiemotivatie om je aan een taak te zetten hangt af van diverse factoren, zoals de aard van de leerstof of de motiverende stijl van een docent. Het ideale motivatieprofiel combineert een hoge mate van zin of ‘goesting’ om te studeren en een lage mate van 'moetivatie'.

Wat leerden we uit de Welzijnsmonitor?

Globaal geven studenten aan gemotiveerd te zijn, al zijn er verschillen in het soort motivatie. Een op de twee studenten rapporteert een hoge autonome motivatie en een matige autonome motivatie. Toch ervaart iets meer dan de helft van de studenten ook een matige gecontroleerde motivatie. Een op vijf studenten vertoont tekenen van een matige tot hoge demotivatie.

Tijd voor actie!

Met het online zelfhulpprogramma ‘Boost je motivatie!’ bieden we studenten meer inzicht in het proces van motivatie, het eigen motivatieprofiel en hoe en welke zelfmotivatiestrategieën best ingezet kunnen worden om taken succesvol te voltooien. Het programma wordt na de voorstudie ook in het studentenplatform MoodSpace geïntegreerd. Zo kan elke student gratis en zelfstandig aan de slag om de eigen motivatie te boosten. Op dit moment zoeken we studenten om het programma te evalueren.

Wie kan deelnemen?

Je kan deelnemen als je 18 jaar of ouder bent en als student ingeschreven bent aan een Vlaamse hogeschool of universiteit.

Wat houdt deelname in?

Deze studie is een samenwerking tussen de onderzoeksgroep van professor dr. Maarten Vansteenkiste (Universiteit Gent) en het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO).

Als deelnemende student word je gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen. Net voor de start van het programma doorloop je de eerste vragenlijst. Daarna kan je zelfstandig aan de slag met het programma. Een week na het doorlopen van de tweede module ontvang je een e-mail met het verzoek om de vervolgvragenlijsten in te vullen. Je kan ook suggesties ter verbetering doorgeven. Het invullen van deze vragenlijst duurt telkens maximum15 minuten.

Boost je motivatie studie

Je kan deelnemen aan de studie via onderstaande link.

Maak je dit onderzoek graag kenbaar op je social media?

Dan kan je onderstaande visuals gebruiken!