Autonomie, verbondenheid en competentie. Die drie universele psychologische basisbehoeften zijn essentieel voor je psychologisch welbevinden. Samen vormen ze het ABC-fundament. Via deze anonieme zelftest krijg je feedback over jouw ABC-fundament. De test omvat 24 vragen over jouw ABC. Je kan een score toekennen van ‘helemaal niet akkoord’ tot ‘helemaal akkoord’ om aan te geven in welke mate een bepaald gevoel je in de afgelopen drie maanden hebt ervaren. Kies telkens het antwoord dat het meest van toepassing is op jouw situatie. Op basis van je antwoorden krijg je een korte terugkoppeling met advies over jouw ABC. Deelname is anoniem, je hoeft je dus niet aan te melden. Door de test te starten, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Lees meer over de ABC-test en de algemene voorwaarden.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Ben je een student?
Wat is je profiel?
Ik volg een
Wat is je geslacht?
Ik volg psychologische begeleiding voor emotionele problemen?
Algemene voorwaarden