Ontstaan van de zelftest

De zelftest met feedbackrapporten voor MoodSpace werd ontwikkeld door onderzoekers van de Universiteit Gent (Nele Flamant,Maarten Vansteenkiste, Bart Soenens) en het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (Valérie Van Hees). De zelftest volgt de Basic Psychological Need Satisfaction en Need Frustration Scale (BPNSNFS) van Chen, B., Vansteenkiste, M., Beyers, W., Boone, L., Deci, E. L., van der Kaap-Deeder, J., Duriez, B., Lens, W., Matos, L., Mouratidis, A., and Ryan, R. M., (2015).

Inhoud van de test

De ABC-test beoogt het screenen van de psychologische basisbehoeften. De screening omvat 24 items rond de psychologische basisbehoeften: autonomie, verbondenheid en competentie. De items zijn met toestemming overgenomen uit de Basic Psychological Need Satisfaction en Need Frustration Scale (BPNSNFS) (Chen, B., Vansteenkiste, M., Beyers, W., Boone, L., Deci, E. L., van der Kaap-Deeder, J., Duriez, B., Lens, W., Matos, L., Mouratidis, A., & Ryan, R. M., 2015).

Feedbackrapport

Op basis van jouw antwoorden verschijnt een feedbackrapport met een korte synthese en advies over jouw ABC-behoeften. Het advies dat je krijgt is geen diagnose, enkel een aanwijzing van hoe het op dit moment met jouw ABC is gesteld. Het gaat om een momentopname die geen rekening houdt met specifieke omstandigheden of persoonlijke variabelen zoals leeftijd of geslacht.

Deze test is geen diagnose. Ze bied een mogelijkheid tot reflectie over de ABC-behoeften. Ervaar je psychische klachten, neem dan contact op met een arts of een andere hulpverlenende instantie. Op MoodSpace.be vind je heel wat informatie over waar je terecht kan voor hulp.

Uiteraard biedt deze test geen inschatting over de toekomst. Hij is dus niet geschikt om een prognose te maken over mogelijke toekomstige problemen.

Gegevensverwerking

Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) is verwerkingsverantwoordelijke. De test verloopt strikt anoniem. Er wordt op geen enkel moment gevraagd naar identiteitsgebonden gegevens. Voor statistische doeleinden worden wel je leeftijd, geslacht en opleidingsvorm gevraagd. Maar die antwoorden zijn nooit terug te brengen tot bepaalde personen.

Beleidsrapportering en wetenschappelijk onderzoek

De verzamelde anonieme gegevens worden geanalyseerd voor beleidsadvies en wetenschappelijk onderzoek. Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) rapporteert elk jaar aan de Vlaamse overheid hoeveel studenten gebruik maken van de zelftest en wat de algehele resultaten zijn. Dit rapport bevat geen persoonsgegevens en wordt ook op MoodSpace gepubliceerd. Deze resultaten laten ook toe om de zelftest en het feedbackrapport verder te optimaliseren, alsook het algeheel hulpaanbod op MoodSpace. De evaluatie van de zelftest en de wetenschappelijke verwerking van de resultaten gebeurt in samenwerking met Maarten Vansteenkiste, professor motivatiepsychologie aan de UGent en hoofdonderzoeker van MoodSpace.

Auteursrechten

Voor deze test geldt - net als voor de hele site - dat teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items onder de bescherming van het auteursrecht vallen. Deze test is eigendom van de Universiteit Gent en het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van de site: Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs, Hoogpoort 15, B-9000 Gent. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.