Het MoodSpace team ontwikkelt gevalideerde zelftests rond psychische gezondheid op maat van studenten hoger onderwijs. Dit onderzoek wordt geleid door professor dr. Ronny Bruffaerts, hoofd van het Center for Public Health Psychiatry (KU Leuven), in nauwe samenwerking met onderzoekers van Universiteit Gent (Maarten Vansteenkiste, Katrijn Brenning, Alexis Dewaele, Gwendolyn Portzky, Eva Dejaegere), Vrije Universiteit Brussel (Imke Baetens), KU Leuven (Patrick Luyten, Laurence Claes), Thomas More (Tom Van Daele) en Valérie Van Hees (SIHO).

Voor de ontwikkeling van de zelftests en feedbackrapporten op maat van studenten, loopt een valideringsstudie waarbij diverse vragenlijsten rond emotionele problemen en psychologische basisbehoeften worden afgenomen.

Jouw unieke kans om als student MoodSpace mee verder vorm te geven!

Het beantwoorden van de vragenlijsten neemt slechts 20 minuten van je tijd. Dit gebeurt natuurlijk vrijwillig en anoniem.

Deze studie werd geëvalueerd en goedgekeurd door de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven.

Heb je vragen of opmerkingen dan kan je terecht bij Ronny Bruffaerts (professor KU Leuven - ronny.bruffaerts@uzleuven.be) of Valérie Van Hees (coördinator SIHO - valerie.vanhees@siho.be).