Het MoodSpace team verwelkomt de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde programma's die inzetten op het verhogen van de veerkracht van studenten.

Als student hoger onderwijs kan je deelnemen aan een wetenschappelijk studie rond veerkracht. Op basis van de bevindingen kan ook MoodSpace worden geoptimaliseerd en uitgebreid.

Wat houdt het onderzoek in?

Het online onderzoek start op 11 mei 2022.

De onderzoekers volgen je 7 dagen op en gaan na wat je veerkracht verhoogt.

Je kiest zelf of je mee doet aan de 2 nametingen.

Na de laatste vragenlijst ontvang je een persoonlijk verslag op basis van je antwoorden.

Onderzoekers

Dit onderzoek wordt geleid door doctoraatsstudente Daphne van den Bogaard en professor dr. Maarten Vansteenkiste van de Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen van de Universiteit Gent

Deze studie loopt in nauwe samenwerking met het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs en onderzoekers van de KU Leuven, Center for Public Health Psychiatry, professor dr. Ronny Bruffaerts.

Deze studie werd geƫvalueerd en goedgekeurd door de Ethische Commissie van de Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Gent.

Meer info

Daphne van den Bogaard
Ontwikkelingspsychologie Universiteit Gent
Daphne.vandenbogaard@ugent.be