Het MoodSpace team verwelkomt wetenschappelijke studies naar het welbevinden van studenten.

Als student hoger onderwijs kan je deelnemen aan een wetenschappelijk studie rond de invloed van sociale media op het welbevinden en de slaap van studenten. Op basis van de bevindingen ontwikkelen de onderzoekers tools om studenten te helpen bij hun smartphone gebruik. En zo kan ook MoodSpace worden geoptimaliseerd en uitgebreid.

Wat houdt het onderzoek in?

De studie start in de week van 18/04/2022 en duurt 6 weken.

Een onderzoeksapplicatie registreert je sociale media gebruik. Via een slaaphorloge wordt ook jouw slaap geregistreerd. Je hoeft hier niets voor te doen.

Je doorloopt in die periode ook 5 korte vragenlijsten.

Na afloop krijg je een persoonlijk verslag van jouw slaapkwaliteit met wetenschappelijk onderbouwde tips en tricks.

De studie neemt in totaal een drietal uur van je tijd in beslag. Om je te bedanken voor je inspanningen, krijg je een vergoeding van 40 euro.

Onderzoekers

Dit onderzoek wordt geleid door postdoctoraal onderzoeker Eowyn Van de Putte, professor dr. Ernst Koster (Vakgroep Experimenteel klinische en gezondheidspsychologie) en professor dr. Maarten Vansteenkiste (Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie) van de Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen van de Universiteit Gent

Deze studie loopt in nauwe samenwerking met het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs.

Deze studie werd geƫvalueerd en goedgekeurd door de Ethische Commissie van de Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Gent.

Meer info

Eowyn Van de Putte
Vakgroep Experimenteel klinische en gezondheidspsychologie
eowyn.vandeputte@ugent.be