Ontstaan van de zelftest

De zelftest werd ontwikkeld door professor dr. Ronny Bruffaerts, hoofd van het Center for Public Health Psychiatry (KU Leuven), in nauwe samenwerking met onderzoekers van Universiteit Gent (Maarten Vansteenkiste, Katrijn Brenning, Alexis Dewaele, Gwendolyn Portzky, Eva Dejaegere), Vrije Universiteit Brussel (Imke Baetens), KU Leuven (Patrick Luyten, Laurence Claes), Thomas More (Tom Van Daele) en SIHO (Valérie Van Hees). De ontwikkeling van de test maakt deel uit van de Flemish College Surveys (FLECS), een onderzoeksproject van de KU Leuven dat werd geëvalueerd en goedgekeurd door de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven (S62111).

Inhoud van de test

De zelftest beoogt het screenen van de psychische gezondheid van studenten in het hoger onderwijs. De screening omvat 20 items rond veerkracht, de psychologische basisbehoeften (autonomie, verbondenheid en competentie) en emotionele problemen (zoals angst, depressie of eetproblemen). Ook de kwaliteit van leven (zoals een slechtere slaap) en de impact op het dagelijks functioneren worden bevraagd. De items zijn geselecteerd uit gevalideerde instrumenten.

Feedbackrapport

Op basis van jouw antwoorden verschijnt een feedbackrapport met een korte synthese en advies over jouw psychische gezondheid. Het advies dat je krijgt is geen diagnose, enkel een aanwijzing van hoe het op dit moment met je psychische gezondheid is gesteld. Het gaat om een momentopname die geen rekening houdt met specifieke omstandigheden of persoonlijke variabelen zoals leeftijd of geslacht.

Deze test kan geen contact met een arts of een andere deskundige vervangen. Ervaar je psychische klachten, neem dan contact op met een arts of een andere hulpverlenende instantie. Op MoodSpace.be vind je heel wat informatie over waar je terechtkan voor hulp.

Uiteraard biedt deze test geen inschatting over de toekomst. Hij is dus niet geschikt om een prognose te maken over mogelijke toekomstige problemen.

Gegevensverwerking

De test verloopt strikt anoniem. Er wordt op geen enkel moment gevraagd naar identiteitsgebonden gegevens. Voor statistische doeleinden worden wel je leeftijd en geslacht gevraagd. Maar die antwoorden zijn nooit terug te brengen tot bepaalde personen.

Beleidsrapportering en wetenschappelijk onderzoek

De verzamelde anonieme gegevens worden op groepsniveau gebruikt voor beleidsadvies en wetenschappelijk onderzoek. Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) rapporteert elk jaar aan de Vlaamse overheid hoeveel studenten gebruik maken van de zelftest en wat de algehele resultaten zijn. Deze resultaten laten ook toe om de zelftest en het feedbackrapport verder te optimaliseren, alsook het algeheel hulpaanbod op MoodSpace. De evaluatie van de zelftest en de wetenschappelijke verwerking van de resultaten gebeurt in samenwerking met Ronny Bruffaerts, professor psychiatrie aan de KU Leuven en hoofdonderzoeker van MoodSpace.

Auteursrechten

Voor deze test geldt - net als voor de hele site - dat teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items onder de bescherming van het auteursrecht vallen. Ze zijn eigendom van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs en/of de partners waarmee het SIHO voor dit aanbod samenwerkt. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van de site: Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs, Hoogpoort 15, B-9000 Gent. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.