Wist je dat?

De Welzijnsmonitor is een initiatief van Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts. De Monitor volgt onderdelen van de World Mental Health - International College Student Initiative vragenlijst (WMH-ICS), aangevuld met thema’s op basis van de Psychologische Basisbehoeften Theorie of het ABC-kader van de zelfdeterminatietheorie als focus en motor voor groei. De Welzijnsmonitor wordt uitgerold in alle Vlaamse hogescholen en universiteiten. Het SIHO is verantwoordelijk om specifieke actiepunten die uit de Monitor vloeien, op te volgen en uit te diepen.

Klankbordgroep

Bij de ontwikkeling van de Welzijnsmonitor was een ruime klankbordgroep betrokken. Naast academia, het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) leverden alle studentenvoorzieningen van de hogeronderwijsinstellingen, de Vlaamse overheid, maar ook de Vlaamse interuniversitaire raad (VLIR), de Vlaamse hogescholenraad (VLHORA) en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de Welzijnsmonitor. De campagne 'WelzijnsDart' werd ontwikkeld door SIHO, door en voor studenten.

Coördinatie

De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de Welzijnsmonitor wordt gecoördineerd door:

Ronny Bruffaerts

KU Leuven

Ronny Bruffaerts (hoofdonderzoeker) is hoogleraar aan het Departement Neurowetenschappen KU Leuven en hoofd van het Centrum Maatschappelijke Geestelijke Gezondheidszorg van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven. Professor dr. Bruffaerts heeft meer dan 20 jaar onderzoekservaring op het gebied van determinanten van geestelijke gezondheid op het niveau van de algemene en studentenpopulatie. Hij is ook de oprichter van het World Mental Health International College Student (WHM-ICS), een initiatief van het WHO dat nauwkeurige epidemiologische gegevens genereert over de geestelijke gezondheid van studenten wereldwijd.

Maarten Vansteenkiste

Universiteit Gent

Maarten Vansteenkiste is hoogleraar ontwikkelings- en motivatiepsychologie aan de Universiteit Gent, Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids-, en Sociale Psychologie. Zijn onderzoek bevindt zich op het raakvlak tussen de ontwikkelingspsychologie en de motivatiepsychologie, en vertrekt vanuit de vraag ‘waarom mensen doen wat ze doen’. Hij onderzoekt de motiverende rol die ouders, leerkrachten, docenten, begeleiders en hulpverleners kunnen vertolken bij het stimuleren van de motivatie en de groei van jongeren. De zelfdeterminatietheorie fungeert daarbij als inspiratiebron. Tijdens de coronacrisis monitorde hij het welzijn en de motivatie van de Vlaamse bevolking via 'de motivatiebarometer'.

Valérie Van Hees

Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

Valérie Van Hees is coördinator van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO). Bij SIHO vormt Valérie Van Hees dagelijks een brug tussen beleid en praktijk. Ze is een aanspreekpunt voor zowel de Vlaamse overheid als de hogeronderwijsinstellingen op het vlak van mentaal welzijn en inclusief hoger onderwijs. Met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van beleid en inclusie is zij ook projectleider van diverse Vlaamse en Europese projecten waarin het ontwikkelen van beleidsrapporten, leidraden en trainingspakketten rond inclusie en mentaal welzijn centraal staan. Het SIHO is verantwoordelijk om de specifieke actiepunten die uit de Monitor vloeien, op te volgen en uit te diepen.

Dataverwerking en rapportering

De dataverwerking en rapportering gebeurde door medewerkers van KU Leuven, Universiteit Gent en SIHO: Ronny Bruffaerts (KU Leuven), Maarten Vansteenkiste (UGent), Valérie Van Hees (SIHO), Leontien Jansen (KU Leuven), Erik Bootsma (KU Leuven), Wouter Voorspoels (KU Leuven) en Nele Flamant (UGent).