De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en het Steunpunt voor Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) slaan de handen in elkaar.

Het studentenplatform MoodSpace wordt dit jaar doorontwikkeld.

Zo kunnen leerlingen uit het secundair onderwijs ook gebruikmaken van verschillende beproefde online zelfhulpmodules.

Samenwerking SIHO-CLB

MoodSpace werd in 2021 ontwikkeld door SIHO in nauwe samenwerking met studenten, academische experten en de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen. Prof. dr. Ronny Bruffaerts (KU Leuven) en prof. dr. Maarten Vansteenkiste (UGent) zijn de academisch promotoren.

MoodSpace is een plek voor studenten met betrouwbare info, tips en zelfhulp om emotionele problemen het hoofd te bieden en (veer)krachtig te studeren. Uitgangspunt is het public mental health-perspectief waarbij wetenschappelijk onderbouwde instrumenten worden aangereikt.

Vanuit de CLB-sector wordt reeds lang werk gemaakt van de uitrol en bekendmaking van online tools die inzetbaar zijn in de leerlingenbegeleiding.

Er was zodanig veel interesse voor het initiatief van SIHO dat al snel samenwerking gezocht en gevonden werd.

Concreet zullen in 2023 drie online tools uit MoodSpace aangepast worden voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Het betreft programma’s zoals LifeCraft die de veerkracht van leerlingen versterken.

Monitoring mentaal welzijn van leerlingen

Naast de online tools zal ook de Welzijnsmonitor die SIHO recent in het hoger onderwijs opgezet heeft, aangepast worden voor het leerplichtonderwijs. Op deze manier beschikken we ook in de toekomst over een representatief beeld van de mentale gezondheid van leerlingen in het secundair onderwijs. Dit maakt het mogelijk om in de nabije toekomst (online) interventies te ontwikkelen die nog meer afgestemd zijn op de actuele noden van leerlingen.

Project CLB online

De CLB-sector krijgt steun van minister Weyts om het project CLB online uit te werken. Met deze middelen wordt een online platform uitgewerkt dat de communicatie tussen CLB, leerlingen, ouders en de school bevordert. De online tools uit MoodSpace zullen via dit platform makkelijk bereikbaar zijn.

Na de schok van de coronacrisis hebben we mentaal welzijn bovenaan de agenda gezet. Zo hebben we onder meer de CLB’s versterkt en MoodSpace gelanceerd. Dankzij de samenwerking tussen MoodSpace en de CLB’s krijgen scholieren toegang tot betrouwbare hulpmiddelen. We laten dit thema niet meer los. Je mentale gezondheid onder de loep nemen en verbeteren zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn.

Onderwijsminister Ben Weyts

MoodSpace is als studentenplatform te vinden op MoodSpace.be. Het platform is ook in het Engels beschikbaar.

Leerlingen die vragen hebben over hun mentaal welzijn, studiekeuze, gezondheid en/of het leerproces kunnen nu reeds terecht op CLBch@t. Ze kunnen er anoniem en gratis terecht met al hun vragen. Ook ouders zijn er welkom.

Meer info

Met vragen kunt u terecht bij: