Wist je dat?

De adolescentie en de jongvolwassenheid zijn sleutelperiodes waarin jongeren tal van nieuwe ontwikkelingstaken aanvatten zoals het kiezen van een studierichting en het uitbouwen van (nieuwe) sociale netwerken. Tegelijk kenmerkt deze periode zich door een verhoogde gevoeligheid voor emotionele problemen.

Dit symposium focust op de centrale vraag 'Hoe zit het met het mentaal welzijn van jongeren?' waarna we inzoomen op effectieve interventiestrategieën die de psychische gezondheid, veerkracht en studiemotivatie van jongeren versterken.

Het symposium belicht onderzoek over het mentaal welzijn van jongeren op het niveau van het secundair onderwijs, het hoger onderwijs en de geestelijke gezondheidszorg. Dit met het oog op het creëren van synergieën om samen vanuit een community of caring approach in te zetten op 'veerkrachtige jongeren'.

Psychologen, studentenbegeleidingsdiensten, academici, CLB-begeleiders, studenten en beleidsmakers gaan samen in debat over bevindingen en aanbevelingen uit recente Vlaamse en internationale studies zoals de Welzijnsmonitor, een pilootstudie naar de psychische gezondheid, de veerkracht en de motivatie van leerlingen secundair onderwijs en een analyse van strategieën die overheden in de Europese Hogeronderwijsruimte (EHOR) inzetten om het mentaal welzijn van jongeren te bevorderen.

Systematische monitoring is cruciaal: het is een vast speerpunt van het nieuwe evidence-based beleid 'Mentaal Welzijn Studenten', dat stoelt op het public mental-health perspectief.

Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts

Programma

8:30

Onthaal en registratie

9:00

Welkom

Wouter Segers - Voorzitter Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

9:10

Openingswoord

Ben Weyts - Viceminister-president bevoegd voor Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

9:25

Studente aan het woord

Aysema Poyraz - Studente HOGENT

9:30

Staat het mentaal welzijn van jongeren onder druk? Welke emotionele problemen komen vaak voor? Zoeken jongeren snel hulp? Welk drempels ervaren zij? Wat data ons leren.

Ronny Bruffaerts - hoogleraar psychiatrie - KU Leuven

9:55

Hoe veerkrachtig zijn jongeren? Hoe zit het met de studiemotivatie? Is er een verschil in de bevrediging van de psychologische basisbehoeften online en offline? Wat data ons leren.

Maarten Vansteenkiste - hoogleraar ontwikkelings- en motivatiepsychologie - UGent

10:20

Welke ondersteuning biedt MoodSpace? Hoe ervaren jongeren deze ondersteuning?

Valérie Van Hees - Coördinator - Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

10:45

Koffie met versnaperingen

11:15

Veerkrachtige jongeren: beleidsaanbevelingen en actiepunten voor het macro-, meso- en microniveau op basis van de data

Ronny Bruffaerts - hoogleraar psychiatrie - KU Leuven

11:30

Panelgesprek: een community of caring approach voor veerkrachtige jongeren

Studente Aysema in gesprek met Minister Weyts, de onderzoekers, SIHO, het publiek en:

 • Inge Van Trimpont - Directeur POC CLB GO!
 • Mathilde Joos - Afdelingshoofd Studentenvoorzieningen - HOGENT
 • Hilde Janssens - Diensthoofd Dienst Studieadvies en Studentenbegeleiding - Universiteit Antwerpen
 • Julien De Wit - Vlaamse Vereniging van Studenten

12:15

Lunch met een galerie walk van inspirerende praktijken

13:30

De psychische gezondheid van jongeren: veerkracht en kwetsbaarheid

Keuze uit interactieve parallelsessies - deel 1:

 • Interventies die de veerkracht versterken: LifeCraft - Intern Kompas
 • Interventies om emotionele problemen (vroegtijdig) op te sporen: CLBch@t - We-Care
 • Interventies om emotionele problemen het hoofd te bieden: Vindplaatsgericht werken als hefboom

14:15

Wissel parallelsessies

14:25

De psychische gezondheid van jongeren: veerkracht en kwetsbaarheid

Keuze uit interactieve parallelsessies - deel 2:

 • Interventies die de veerkracht versterken: LifeCraft - Intern Kompas
 • Interventies om emotionele problemen (vroegtijdig) op te sporen: CLBch@t - I Care
 • Interventies om emotionele problemen het hoofd te bieden: Vindplaatsgericht werken als hefboom

15:10

Koffie met versnaperingen

15:40

Student aan het woord

Robbe Van Leemput - Student Odisee Co-Hogeschool

15:45

Monitoring en effectieve interventies om de motivatie en veerkracht van jongeren te versterken en emotionele problemen het hoofd te bieden : blik op de toekomst

 • Ronny Bruffaerts - hoogleraar psychiatrie - KU Leuven
 • Maarten Vansteenkiste - hoogleraar ontwikkelings- en motivatiepsychologie - UGent
 • Valérie Van Hees - Coördinator - Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

16:00

Panelgesprek: take home messages en blik op de toekomst

Studente Aysema in gesprek met de onderzoekers, SIHO, het publiek en:

 • Tom Billiet - Coördinator CLBch@t - online blended hulpverlening
 • Gert Christens - Directeur Student Center AP Hogeschool Antwerpen
 • Rebecca Léonard - Studentenpsycholoog - beleidsmedewerker Studiebegeleiding en We(l)zijn studenten - VUB
 • Robbe Van Leemput - Student Odisee Co-Hogeschool

16:45

Slotbeschouwing

Valérie Van Hees - Coördinator - Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

17:00

Feestelijke netwerkreceptie

Praktisch

Wanneer

Donderdag 9 maart 2023

Locatie

Conferentiecentrum the EGG Brussel | Rue Bara 175 | 1070 Brussel | Nabij station Brussel Zuid

Doelgroep

Al wie in de praktijk en beleid met studenten en leerlingen secundair onderwijs aan de slag gaat. Lesgevers, CLB- begeleiders, leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren, studentenbegeleiders, psychologen, psychiaters, studentenvertegenwoordigers en beleidsmakers zijn van harte welkom.

Inschrijven

De kostprijs voor het symposium inclusief lunch en netwerkreceptie bedraagt 95 euro. Inschrijven is mogelijk vanaf 23 november 2022. Studentenvertegenwoordigers zijn van harte welkom en mogen gratis deelnemen aan het congres.

Organisatie

Deze studiedag is een initiatief van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO).

Meer informatie

valerie.vanhees@siho.be - Coördinator SIHO

Inschrijven is mogelijk vanaf 23 november 2022.